HSUL

HRVATSKI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA LIPICANSKE PASMINE KONJA
HRVATSKI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA LIPICANSKE PASMINE KONJA

Augusta Šenoe 45
31400 Đakovo, Hrvatska
Email: hsul@hsul.hr
Website: www.hsul.hr
OIB: 58430532973
Žiro-račun: 2402006 -1100603189 
MB: 01651234

v.d. predsjednik:
Ivica Olanović
Poljanci 5, 35 213 Oprisavci
tel.: 099/20-38-555

Tajnica:
Barica Maić, mag. ing. agr. 
Široko Polje, Grobljanska 8, 31 403 Vuka
e-mail: bmaic.hsul@gmail.com
tel.: 099/20-38-556

Kontakirajte nas